LEDISOL


LEDISOL Oy   |   FO-nummer 2302410-1   |   Kytkinkatu 6, 04220 Kerava   |   info(at)ledisol.fi


Copyright © LEDISOL 2014

Suomeksi


LEDISOL Oy erbjuder LED-belysning för gatan och området belysning, industrihallar och parkeringshallar och tunnlar. Produkterna har utformats för att vara mycket energieffektiv och långvarig med högkvalitativa LED ljuskällor och hållbara strukturer.

LEDISOL LED-armaturer kan spara både energi-och underhållskostnader samt minimera livscykelkostnaden för belysningen.


Produkterna är lämpliga för både offentlig och privat belysning.

Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Finland.

Sähkö, Tele, Valo och AV mässan är Finland’s största  el-mässa. Välkommen att besöka oss i vår monter A-102 den 5.-7. februari 2014.

Läs mer om mässan.

18.11.2013

  GF20

Huvudpost, Helsingfors

LEDISOL deltar i HINKU-forum


Kolneutrala kommuner projektet (HINKU) syftar till att skapa nya verktyg och metoder för att minska växthusgasutsläppen. Genom nära samarbete mellan kommuner, företag, invånare och forskare försöker man hitta genomförbara lösningarm särkilt i utsläpp

från energiproduktion, byggnader, trafik och livsmedel.


Med LED belysning kan man spara energi och miljö.


HINKU-kommunerna har förbundit sig att före 2030 minska växthusgasutsläppen i sina

respektive områden med 80 procent från 2007 års nivå. I dagsläget har 16 kommuner

anslutit sig till projektet.


Läs mer om HINKU forum:

www.hinku-foorumi.fi

4.6.2014

Aktuellt

LEDISOL Oy har kreditranking AAA, den högsta kreditratingen i Bisnode värderingssystem.

I dagsläget är det endast 2,6 % av alla Finlands blolag lyckats komma upp i denna högsta nivå.

24.6.2014

4.10.2014

LEDISOL armaturer är nu tillgänglig också via SLO , som är det ledande leverantör i Finland för el-, tele- och automatiseringprodukter.

Vi deltar i Älykästä Valoa seminaari ja näyttely 20.11.2014.

Där presenterar vi ny, smart GFS40 armatur med trådlös styrning.

15.11.2014